LABORATUVAR

 
MZA Laboratuvar
 
TSE tarafından onaylı deney laboratuvarı belgesine ve 3.1 sertifikasyon yeterliliğine sahip laboratuvarımızda, yapmış olduğumuz projelerimizde ve müşterilerimizden gelen taleplere göre tahribatlı ve tahribatsız muayene test kabiliyetlerimiz mevcut olup, deneylerimiz Türk Standartlarına ve deney laboratuvarı kriterleri çerçevesinde deneyimli ve tecrübeli uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır.
 
Tahribatsız Muayene

Tahribatsız Muayene

Tahribatsız muayene, malzemelere herhangi bir zarar vermeden malzeme yüzeyinde veya içinde meydana gelen bozuklukları belirlemek için kullanılan test yöntemlerinin tümüdür. Kullanım amaçları:

a) Üretilen bir parçanın kalite kontrolü,
b) Girdi kontroller, proses esnasında kontroller, son kontroller,
c) Üretim yöntemi kontrolü veya geliştirilmesi,
d) Kullanımda olan bir parçada oluşan hatanın erken tespiti,

UT-Ultrasonik Muayene, Değerlendirilmesi ve Onayı

Özel muayene başlıkları vasıtasıyla, ultrasonik ses dalgaları üreterek malzemelerin iç kısımlarında görünmeyen süreksizliklerin tespit edilmesi için kullanılan bir tahribatsız muayene yöntemidir.

PT-Sıvı Penetrant Muayenesi, Değerlendirilmesi ve Onayı

Sıvı penetrasyon muayenesi veya penetrant testi yüzeye açık süreksizliklerin tespit edilmesi için kullanılan bir tahribatsız muayene yöntemidir.

MT-Manyetik Parçacık Muayenesi Değerlendirmesi ve Onayı

Manyetik parçacık muayenesi, ferromanyetik malzemelerde yüzey ve yüzeye yakın süreksizliklerin tespit edilmesi için kullanılan bir tahribatsız muayene yöntemidir.

 
Tahribatlı Muayene

Tahribatlı Muayene

Tahribatlı muayene; malzemelerin çekme, basma, eğilme vb. kalıcı şekil değişikliklerine karşı göstereceği direnci ve dayanımı belirlemek için uygulanan muayene yöntemleridir.

Çekme Testi

Çekme deneyi malzemelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesinde kullanılır. Malzemelerin, uygulanan kuvvet karşısında kopmaya karşı gösterdikleri dayanıma çekme dayanımı denir.

Basma Testi

Basma deneyi işlem itibarı ile çekme deneyinin tamamen tersidir. Basma deneyi de çekme deneyi makinelerinde yapılır.

Metalografi

Faz, tane, tane sınırı, iç yapı kusurları, çatlaklar, segregasyonlar, kalıntılar gibi malzemenin içi yapısı ile ilgili bilgi edinmek için kullanılan test yöntemidir.

Optik Emisyon Spektrometresi (OES)

Optik emisyon spektrometresi (OES) özellikle metallerin niteliksel ve niceliksel karakterizasyonunda kullanılan bir tekniktir. Bu sayede numune içerisinde bulunan elementler ve bu elementlerin yüzde miktarları tespit edilir.

Sertlik Testi

Sertlik ölçme, konik veya küresel standart bir ucun malzemeye batırılmasına karşı malzemenin gösterdiği direnci ölçmektir. Uygun olarak seçilen sert uç, uygulanan yük altında malzemeye batırıldığında malzeme üzerinde bir iz bırakacaktır. Bu izin, büyüklüğünü ölçerek Brinell (HB), batma derinliğini ölçerek ise Rockwell (HRC) sertlik değeri hesaplanmaktadır. Bu iki yöntemi uygulayarak gelen taleplere cevap vermekteyiz.